Glasilo Hemofilija br.9, 2016. god

U nastavku slijedi tekst općenito o hepatitisu C, ali i novim, znatno učinkovitijim lijekovima za tretman ove infrekcije, a onda govorimo o povezanosti hipertenzije i hemofilije. Slijedi i tekst o nečemu što se možda može činiti kao da je u „suprotnosti“ s hemofilijom, no čini se da ipak nije tako- naime, govorimo i tromboprofilaski i liječenju tromboza u osoba s hemofilijom i Von Willebrandovom bolesti.