Glasilo Hemofilija, br. 14., 2021.

U novom broju glasila Društva hemofiličara Hrvatske donosimo niz zanimljivih, kvalitetnih i korisnih tekstova. Kao i obično, započinjemo prikazom aktivnosti Društva u proteklih godinu dana, a onda prelazimo na stručni dio. Ovoga puta započinjemo temom genske terapije kod osoba s hemofilijom, a onda govorimo i o suvremenoj tehnologiji u liječenju hemofilije, tj. o mobilnim aplikacijama koje oboljelima mogu biti od koristi. Slijedi tekst o tjelesnoj aktivnosti osoba s hemofilijom, a onda podsjećamo na osnove liječenja, tj. na važnost i benefite profilakse.

Govorimo i o temi tetoviranja kod osoba s hemofilijom, a nakon toga i o raznim komplikacijama koje se mogu pojaviti kod osoba s hemofilijom - prvi govori o hemostazi i trombozi pri bolesti COVID-19 kod osoba s hemofilijom, a drugi o bubrežnim bolestima.

Jedna od iznimno važnih karika u lancu liječenja hemofilije jest i dijagnostika. Stoga u nastavku govorimo o laboratorijskom dijelu procesa liječenja, a potom o konkretnim preporukama za ispunjavanje dnevnika liječenja hemofilije. U nastavku slijedi tekst s preliminarnim rezultatima istraživanja kvalitete života odraslih osoba s hemofilijom u Hrvatskoj, a onda i nekoliko izvješća sa sastanaka koje je organiziralo Društvo hemofiličara Hrvatske, ali i naši europski partneri.

Pred kraj ovoga broja nekoliko smo stranica odvojili za umjetnost – pjesmu našega člana i stalnog suradnika iz slavonske ravnice te likovne uratke naših najmlađih članova.

Nažalost, i ovaj broj časopisa završavamo sjećanjem na trojicu naših članova koji su nas napustili u protekloj godini.

Hvala vam na čitanju!