Predsjednik Društva hemofiličara Hrvatske izabran u WFH Board of Directors

Na Generalnoj skupštini Svjetske federacije hemofilije (World Federation of Hemophilia – WFH), održanoj 7. svibnja 2022. godine u Montrealu, Kanada, predsjednik Društva hemofiličara Hrvatske dr.sc. Marko Marinić izabran je u WFH Board od Directors. Board je upravno tijelo WFH kojega sačinjava pet članova medicinske struke, pet članova nemedicinara, predsjednik WFH te tri dopredsjednika. Od osam finalno nominiranih Lay member kandidata, predstavnici 147 zemalja svijeta odlučili su da u novi saziv Boarda uđu Down Rotellini iz SAD-a te naš predsjednik. Mandat traje četiri godine. Čestitamo!

Slike

Board
Board