COVID-19

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je pandemiju COVID-19 bolesti izazvanu novim tipom coronavirusa (SARS-CoV-2).

DHH, sukladno novonastaloj epidemiološkoj situaciji, poziva sve svoje članove da prate upute i smjernice mjerodavnih institucija (Stožer civilne zaštite RH, Hrvatski zavod za javno zdravstvo) te apeliramo na poštivanje i pridržavanje preporučenih mjera.

Obzirom da se situacija neprestano mijenja, najnovije upute i preporuke možete pratiti na slijedećim poveznicama:

https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/koronavirus-najnoviji-podatci/

https://www.koronavirus.hr/

 

Najvažnije preventivne mjere kojima čuvamo svoje zdravlje i zdravlje naših bližnjih:

  • Što češće perite ruke.
  • Prilikom kihanja i kašljanja koristite papirnate maramice koju bacite u koš (nakon toga operite ruke).
  • Izbjegavajte dodirivanje lica, usta i očiju rukama.
  • Izbjegavajte mjesta okupljanja većeg broja ljudi.
  • Ne rukujte se.
  • Držite razmak u odnosu na druge osobe od minimalno 2 metra.
  • Što češće provjetravajte prostorije u kojima boravite ili radite.
  • Izbjegavajte kontakte sa starijim osobama da bi smanjili mogućnost prijenosa virusa (osobe starije dobi pod najvećim su rizikom od razvoja težih oblika bolesti).
  • Ukoliko Vam je potrebna liječnička pomoć ili savjet, nastojte uspostaviti kontakt sa svojim liječnikom putem telefona ili mailom. Izbjegavajte odlazak u zdravstvenu ustanovu bez prethodne najave jer time ugrožavate svoje zdravlje i zdravlje ostalih ljudi.

 

U slučaju da Vam je određena mjera samoizolacije, poštujte upute epidemiologa odnosno svog obiteljskog liječnika.